Φιλοσοφία

Δέσμευση για την εκπλήρωση του οράματός μας

Η επιτυχία της ΒΙΟΡΥΛ στη διάρκεια των 70 χρόνων της ιστορίας της βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: στους πελάτες της, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και στην ποιότητα ζωής.

Πελάτες

Στην ΒΙΟΡΥΛ ο πελάτης αποτελεί το κέντρο της προσοχής. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία αναπτύσσουμε και προμηθεύουμε καινοτόμα, ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα αλλά και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε μια μεγάλη ποικιλία αιτημάτων των πελατών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και όλων των συνεργατών μας με σκοπό την οικοδόμηση στέρεων συνεργασιών και την ενίσχυση της παρουσίας μας σε όλες τις μεγάλες διεθνείς αγορές.

Ανθρώπινο δυναμικό

Οι άνθρωποί μας είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ΒΙΟΡΥΛ. Σεβόμαστε τους υπαλλήλους μας και προσπαθούμε να παρέχουμε άριστες συνθήκες εργασίας για αυτούς. Ενθαρρύνουμε την προσωπική ανάπτυξη ανάλογα με τις ικανότητες του κάθε ατόμου και ενισχύουμε το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την υπευθυνότητα των εργαζομένων με σκοπό την επιτυχία τόσο των ίδιων όσο και της εταιρίας.

Έρευνα

Στη ΒΙΟΡΥΛ επενδύουμε στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία παρέχοντας προϊόντα και λύσεις αιχμής τα οποία είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και της διεθνούς νομοθεσίας, σέβονται το φυσικό περιβάλλον και ικανοποιούν ακόμη και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Ποιότητα ζωής

Η ΒΙΟΡΥΛ δεσμεύεται να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η υγεία, η ασφάλεια και το περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των προϊόντων μας. Σεβόμαστε το περιβάλλον, την κοινωνία και όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και στοχεύουμε στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας. Ταυτόχρονα, δημιουργούμε μοναδικά προϊόντα που διεγείρουν τις αισθήσεις και προκαλούν συναισθήματα, καθιστώντας τη χρήση τους μια αληθινή εμπειρία.